670 463 933

Tradución

 • Tradutora e intérprete xurada EN<>GL Nº 0207. Traducións xuradas de diferentes documentos oficiais.
 • Traducións xurídicas, económicas
 • Tradución técnica
 • Tradución de artigos especializados (humanidades, ciencias sociais…)

Interpretación

 • Interpretación de conferencias
 • Intérprete acompañante

Revisión

 • Revisión

Tradución

 • Tradutora e intérprete xurada EN<>GL Nº 0207. Traducións xuradas de diferentes documentos oficiais.
 • Traducións xurídicas, económicas
 • Tradución técnica
 • Tradución de artigos especializados (humanidades, ciencias sociais…)

Transcrición de audio

Asesoramento lingüístico

Tradución

 • Tradutora e intérprete xurada EN<>GL Nº 0207. Traducións xuradas de diferentes documentos oficiais.
 • Traducións xurídicas, económicas
 • Tradución técnica
 • Tradución de artigos especializados (humanidades, ciencias sociais…)

Localización